Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serencam

10 Haziran 2021

     Bir işin, bir olayın sonu, ākıbet, başa gelen. Farsça ser (=baş) ve encām (=ākıbet, nihayet) sözcüklerinden türetilmiştir. Farsça ser-encām sözü ‘bir işin veya olayın sonu ile başa gelen durum’u belirtiyor. Farsça encām Pehlevice hancām (=nihayet) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Avestaca hancamā (=sona varma) sözcüğünden kaynaklanıyor.