Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergen

19 Haziran 2021

     Yüksek düzlükler, tepelerdeki düzlük yerler. Başta Bilecik olmak üzere bir kısım yörelerde aynı karşılıkta kullanılmaktadır. Kürtçe Sergêr sözünün dönüştürülmüş şeklidir. Farsça/Kürtçe ser (=baş, üst, yukarı) ve Kürtçe gêr (=dağ, tepe) eklerinden oluşmuştur. Kürtçe sergêr ‘dağ ve tepelerdeki düzlükler’ olarak biliniyor. Sergêr sözü Anadolu Oğuz boylarınca sergen şekline dönüştürülmüştür. Bu açıdan şahıs adı olarak da kullanılmıştır. Aynı açıdan olsa gerek bir kısım yer adları da mevcuttur. Osmanlı döneminde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Sergen nahiyesi bulunuyordu. Bir kısım eski yer adları değiştirilerek sergen veya sergen‘li adlar verilmiş. Çanakkale ve Zonguldak yörelerinde ise ‘geniş kenarlı şapka’ya da sergen deniliyor. Türkçede ‘raf, üzüm incir gibi şeylerin kurutulduğu tahta, geniş kenarlı şapka, yorgun ve perişan, serilmiş ve yayılmış durumda olan’ karşılığındaki sergen sözüyle bir ilişkisi olamaz.