Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serin

5 Haziran 2020

     Az soğuk, ılık ile soğuk arası. Bu açıdan, Sumerce še (=soğuk), sed (=serinlemek) ve šeg (=serin, soğuk) sözcükleri kullanılmış. Latince serenus (=temiz ve açık hava), Fransızcanın Provençal lehçesindeki seren sözü aynı karşılıkta kullanılmaktadır. İtalyanca serena (=soğuk akşam buharı), Japonca saeru (=üşümek, soğuk olmak), Kürtçe sar ve serma sözleri de ‘soğuk’ oluşu ifade etmektedir. Farsça serma (=soğuk), Hintçe sarde (=soğuk), Peştuca sarh ve Urduca serdi kelimeleri ‘soğuk’ diye bilinmektedir. Serin sözünü ‘sabretmek’ olarak açıklayan Kaşgarlı Mahmud, serinğüle sözünü ise “buz ve benzeri şeyler üstünden kaymak” karşılığında belirtmiştir. Moğolca serigüd (=serinlemek, ferahlamak), serigüken (=rahatlatıcı, serin), serigün (=serin, taze) ve serün (=serin) sözleriyle karşılaşılmaktadır. Yakutçada sörüün (=serin) ve sörüün salgın (= serinlik) sözleri de bu açıdan örneklenebilir. Tüm bu örneklemeler ışığında Türkçedeki serin sözündeki ser kökünün Latince ve Eski İran Dillerinde mevcut olduğunu belirlemekteyim.