Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serkeş

28 Mart 2023

     Başı çeken, dik başlı, başkaldıran, kafa tutan. Farsça ve Kürtçe ser (=baş) ve keş (=çeken, çekici) sözcüklerinden türetilmiştir. Ser sözcüğünün kökeni için bkz. Reis. Kürtçe serkeş veya serkêş, Uygurca ve Özbekçe särkäş.