Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sermesti

1 Temmuz 2024

     Sarhoşluk. Aynı karşılıktaki Farsça sermestî sözcüğünden. Bu sözcük Farsça sermest (=sarhoşluktan başı ağırlaşmış, sarhoş) ve Arapça ve Farsçada mastariyet eki olan ekinden türetilmiştir. Sermest sözcüğü ise Farsça ser (=baş) ve mest (=kendinden geçmiş, esrik) sözcükleriyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor.