Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermet

7 Haziran 2021

     Daimi, sürekli, devamlı, ebedi, ezeli. Farsça sermed (=ebedi, baki) sözünden. Sözlüklerin birçoğu bu kelimeyi Arapça kökenli göstermektedir. Farsça sermedi (=ebedi, daimi) sözü de kullanılıyor. Sermeden ‘ebedi olarak, ebediyen’, sermediyyet ‘daimilik’. Sermed sözü ‘en uzun gece’yi de dile getirmiştir. Kürtçe sermed ‘ebedi, sosuz’ karşılığındadır. Sermet şekliyle erkek şahıs adlarındandır.