Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sermet

7 Haziran 2021

     Daimi, sürekli, devamlı, ebedi, ezeli. Farsça sermed (=ebedi, baki) sözünden. Sözlüklerin birçoğu bu kelimeyi Arapça kökenli göstermektedir. Farsça sermedi (=ebedi, daimi) sözü de kullanılıyor. Sermeden ‘ebedi olarak, ebediyen’, sermediyyet ‘daimilik’. Sermed sözü ‘en uzun gece’yi de dile getirmiştir. Kürtçe sermed ‘ebedi, sosuz’ karşılığındadır. Sermet şekliyle erkek şahıs adlarındandır.