Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Serseri

19 Temmuz 2021

     Herhangi bir görevi ve mesleği olmaksızın boşu boşuna yersiz, yurtsuz dolaşan, avare. Mecazen deli dolu, hızlı, maceracı, dolu fişek. Farsça serseri (=beyhude, başıboş gezen) sözünden. Farsça serseri kelimesi Arapça serser (=fırtına, hızlı giden binek hayvanı) sözüyle bağlantılı gibidir. Arapça serser veya sarsar sözü Sumerce sar (=koşmak, yarışmak, acele etmek; kaçırmak, aşırmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Kürtçe ve Azericede serseri sözü kullanılıyor. Farsça serseri sözü ‘düşüncesizce hareket eden’ karşılığında da ifade ediliyor. Farsça serşar ise ‘ağzına kadar dolup taşan’ diye biliniyor. Türkçede serseri kurşun sözü hedefi belirsiz kurşunu belirtmektedir. “Cihan alt üst olurken seyre baktın sen/ Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda” (Mehmet Âkif).