Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertaç

4 Temmuz 2020

     Baş tacı. Başı taçlı olan, hükümdar, egemen. Sevilen ve sayılan kimseler için de sertāc sözü telaffuz edilmiştir. Sertāc, Farsça ve Kürtçe ser (=baş) ile tac (=taç) eklerinden oluşmaktadır. Sertac, Türkçede sertaç şekliyle ifade edilmiştir. Aynı dillerde mevcut olan ser-i tac (=taçlı baş, başı taçlı olan) sözünden dönüşmüştür. Sertaç kelimesinin şahıs adı olarak da tercih edildiği görülmektedir. Divan edebiyanının ünlü şairlerinden “sultanüş-şuāra” (=şairler sultānı) Bakî, bir beytinde: “Her tāc olmaz fakr ü fenā şāhına sertāc/ Terk ehlinin ey hāce biraz başı kabadır” demektedir. Bakî, bu beytinde Türklerin dik başlı oluşundan söz ederek, hükümdarlığın onlara göre olmadığını öne sürmektedir. Bakî, “Terk ehli” derken “diyar-ı terk” eden göçebe yani konar göçer özelliğe sahip Türkleri belirtmektedir. Türk adının kökenine dair  yaygın kanıya göre, Türk adı “terk” kelimesinden dönüşmüştür.