Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Serüven

30 Ağustos 2020

     Macera, sergüzeşt. Sözlükler genel olarak bu kelimenin belirsizliğinden söz ediyor. TDK tarafından yayımlanmış olan “Türkçe Sözlük”te serüven kelimesi, karşılığı belirtilmeyen Farsça servān sözüyle ilişkilendirilmiştir. Farsçada buna benzer sözler bulunuyor. Farsça servā (=söz, masal) gibi. Farsça servān sözünde ser (=baş) ile -vān (=bakıcı, koruyucu, esirgeyici) ekleri bulunmaktadır. Buradan hareketle baştan geçenleri esirgeyici olmayı ifade edebilir. Bununla birlikte serüven kelimesinin Pehlevice sar (=baş, zirve, doruk, üst) ve wan (<wanidan: ‘yenmek, fethetmek, ele geçirmek, yok etmek, aşmak) sözlerinden oluşan sar-wan kelimesinden dönüşmüş olması da olasıdır. Her şeye rağmen bu sözün İranî Dillerde şekillendiği söylenebilir. Farsça ve Kürtçede serûven ‘insanın başına gelip geçenler, başa gelip alt edilen, üstesinden gelinen şeyler’ olarak algılanmıştır. Bkz. Sergüzeşt.