Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Serüven

30 Ağustos 2020

     Macera. Sözlükler genel olarak bu kelimenin belirsizliğinden söz ediyor. TDK tarafından yayımlanmış olan “Türkçe Sözlük”te serüven kelimesi, karşılığı belirtilmeyen Farsça servān sözüyle ilişkilendirilmiştir. Farsçada buna benzer sözler bulunuyor. Farsça servā (=söz, masal) gibi. Oysa, serüven kelimesinin Pehlevice sar (=baş, zirve, doruk, üst) ve wan (<wanidan: ‘yenmek, fethetmek, ele geçirmek, yok etmek, aşmak) sözlerinden oluşan sar-wan kelimesinden dönüştüğü kanısındayım. Farsça ve Kürtçede serûven ‘insanın başına gelip geçenler, başa gelip alt edilen, üstesinden gelinen şeyler’ olarak algılanmıştır. Bkz. Sergüzeşt.