Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Server

5 Mayıs 2021

     Seyit, ulu, eren, önder, reis. Farsça/Kürtçe ser (=baş) ile Farsçaver (-lı, -li; – olan) ekinden oluşmaktadır. Farsça server ‘baş olan, önder olan, önde gelen’ karşılığındadır. Bu söze istinaden Farsça serverî (=başkanlık, önderlik, başlık) ve serverān (=başlar, ulular, önderler) sözleri de kullanılıyor. Server, erkek şahıs adlarındandır.