Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Server

5 Mayıs 2021

     Seyit, ulu, eren, önder, reis. Farsça/Kürtçe ser (=baş) ile Farsçaver (-lı, -li; – olan) ekinden oluşmaktadır. Farsça server ‘baş olan, önder olan, önde gelen’ karşılığındadır. Bu söze istinaden Farsça serverî (=başkanlık, önderlik, başlık) ve serverān (=başlar, ulular, önderler) sözleri de kullanılıyor. Server, erkek şahıs adlarındandır.