Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Servis

19 Aralık 2023

     Sofra hizmeti, yemekte kullanılan materyallerin tümü; herhangi bir kurum veya kuruluşun işlerinin yapıldığı yer, bir kuruluşun taşıma hizmetini yapan taşıma aracı, otomobil, beyaz eşya gibi ürünlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı yer. Fransızca service (servis: ‘hizmet, yardım, görev; daire, büro’) sözcüğünden. Latince servitus (=kölelik) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince servus (=köle, hizmetçi) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dilde servulus (=genç köle) sözcüğü de biliniyor. Latince servire (=köle olmak; hizmet etmek) yükleminden kaynaklanmıştır. Latince servāre (=korumak, kurtarmak, saklamak) yüklemi aynı köktendir.