Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serzeniş

3 Aralık 2023

     Yakınma, sitem. Aynı karşılıktaki Farsça ser-zeniş sözünden. Farsça ser (=baş) ve zeniş (=vuruş, vurma) sözcüklerinden türetilmiştir. Zeniş sözcüğü Farsça zeden (=vurmak, çarpmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Farsça -zen (=vurucu, vuran) sözcüğüne aynı dilde fiilden eylem adı belirten -iş son ekinden türetilmiştir.