Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şeş

23 Aralık 2019

      Tavlada altı karşılığındaki en büyük sayı. Farsça şeş (=altı) sözünden Türkçeye geçmiştir. Farsça şeş ise Avesta Dilinde xšvas, Pehlevice šaš ve Eski Farsça šaš sözlerinden gelmektedir. Ermenicede veç de denilmiştir. Aynı sayı,  İbranice ve Kürtçe şeş, Tacikçe şaş, Beluçça şaş veya şeş, Rusça shest (şest), Romence şase, Bulgarca shest (şest); Sırpça, Hırvatça, Slovakça ve Slovence šest (şest), Makedonca šestmina, İtalyanca sei, Portekizce ve İspanyolca seis, Urduca çeh, Almanca sechs şeklinde bilinmektedir. Söz konusu sayının adları, belli ki aynı kökenden kaynaklanmışlardır. Buna karşılık, bir kısım Balkan Dilleri ile Rusçada altı karşılığındaki şest sözü, Kürtçede altmış sayısını belirtmektedir. Bu sözlerin öncesinde Sumerce ve Akadca šeššum, ‘altı’ sayısını ifade ediyordu. Sumerliler 1/6 sayısını šuš, Akadlılar šuššum olarak dile getiriyorlardı. Görülüyor ki, birçok dilde benzer örnekleri sıralayabileceğimiz Türkçede altı sayısını belirten sözler, Rusçada şest iken; Kırgızca, Kazakça, Azerice, Tatarca, Türkmence Uygurca, Başkırtça ve Özbekçede altı diye bilinmektedir. Bkz. Şaşı.