Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeş

23 Aralık 2019

      Tavlada altı karşılığındaki en büyük sayı. Farsça şeş (=altı) sözünden Türkçeye geçmiştir. Farsça şeş ise Avesta Dilinde xšvas, Pehlevice šaš ve Eski Farsça šaš sözlerinden gelmektedir. Ermenicede veç de denilmiştir. Aynı sayı,  Kürtçe şeş, Tacikçe şaş, Rusça shest (şest), Rumence şase, Bulgarca shest (şest); Sırpça, Hırvatça, Slovakça ve Slovence šest (şest), Urduca çeh, Almanca sechs şeklinde bilinmektedir. Söz konusu sayının adları, belli ki aynı kökenden kaynaklanmışlardır. Buna karşılık, bir kısım Balkan Dilleri ile Rusçada altı karşılığındaki şest sözü, Kürtçede altmış sayısını belirtmektedir. Bu sözlerin öncesinde Sumerce ve šeššum, ‘altı’ sayısını ifade ediyordu. Sumerliler 1/6 sayısını šuš/šuš, Akadlılar šuššum diye dile getiriyorlardı. Görülüyor ki, birçok dilde benzer örnekleri sıralayabileceğimiz Türkçede altı sayısını belirten sözler, Rusçada şest iken; Kırgızca, Kazakça, Azerice, Tatarca, Türkmence Uygurca, Başkırtça ve Özbekçede altı diye bilinmektedir.