Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Setre

11 Haziran 2020

     Bir zamanlar resmi dairelerde yaygın olarak giyilen önü ilikli, düz yakalı ve etekleri uzunca, Avrupa kesimi olan bir çeşit çuha ceket. Setre, Arapça setr (=örtme, gizleme, kapama) kelimesinden kaynaklanmıştır. Aynı kökten türetilen Arapça sutre (=örtü; siper) kelimesi bulunmaktadır. Bir İstanbul şarkısında “Kâtibimin setresi uzun, eteği çamur” denilerek, ‘bir çeşit uzun ceket’ olan ‘setre’den söz edilmektedir. Arapça setir kelimesinin müennes şekli setîre’dir. Bu açıdan, örtülü ve kapalı yerlere setîr denilmektedir. Setîre kelimesi ‘gizli, saklı’ diye biliniyor. ‘Umûr-ı setîre’ denilince ‘gizli işler’ anlaşılıyor.