Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şeve

13 Şubat 2024

     Harput yöresinde ‘bilezik’ karşılığında kullanılan bir sözcük. Yöreye ilişkin “kara erik çağala” türküsünde geçen “yârin kolunda şeve” sözü de bu sözcüğe bir örnek oluşturmaktadır. Şeve sözcüğü Malatya ve Çanakkale yörelerinde ‘cam bilezik’ karşılığındadır. Van’ın Erciş ilçesi dolaylarında boyna takılan kara renkli cam boncuğa şeve denilmektedir. Iğdır havalisinde boncuğa şeve deniliyor. Şeve sözcüğü Arapça siwar (=bilezik) sözcüğüyle aynı köktendir. Bu sözcükler Akadca šemerum (=bilezik, çember, tekerlek) sözcüğüne dayanmaktadır. Akadca šemerum sözcüğündeki šeme kısmı m/v dönüşümüne uygun olarak şeve şekline bürünmüştür.