Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sevgi

30 Ağustos 2021

     Sevme duygusu; muhabbet, şefkat, bağlılık, dostluk niteliğindeki ilgi, yönelim. Kaşgarlı’nın sözlüğünde sew (=sevmek) kök sözcüğü yer alıyor. Sevgi ve sevmek kelimeleri bu kökten türetilmiştir. Bin yıl öncesinden bu yana Türkçede mevcut bulunan bir sözdür sew. Azerice ve Özbekçe sevgi, Türkmence söyği, Tatarca söyüKırgızca süyü olarak yer etmiştir. Sevgi, kadın şahıs adlarındandır.