Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevmek

11 Haziran 2020

     Sevgi ve bağlılık duygusu. Sanskritçe sev (=özenmek, hizmet etmek; sevmek, zevk almak) sözü Orta Çağda Türkçeye geçmiştir. Bu bağlamda, Kaşgarlı Mahmud, sew (=sevmek) sözünü aktarmaktadır. Sev köküne dayalı olan sevmek fiili, Azericede sevmäk, Özbekçede sevmàk, Türkmencede söymek ve Uygurcada söymäk şeklinde yer etmiştir. Türkçedeki sevmek sözü Sanskritçe sev (=sevmek) kök sözcüğünden kaynaklanmıştır.