Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sevük

30 Ağustos 2021

     Sevilen, sevgili. Kaşgarlı’nın sözlüğünde sewük (=sevgili, sevilen) sözü aktarılıyor. Sew (=sevmek) köküne dayalıdır. Orta Çağ Türkçesinde bu sözlerle birlikte, sewün (=sevinmek) sewinç (=sevinç) sözleri de bulunuyor. Gazneli Mahmud’un babası Sewük-Tegin (Sebük-Tigin: ‘sevilen Prens’) idi. Sevük erkek şahıs adlarındandır.