Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şeyh

31 Aralık 2022

     Yaşlı insan, ihtiyar; kabile veya aşiret reisi; tekke veya zaviyede önderlik eden ve müritleri bulunan kimse. Arapça şeyḫūḫet (=yaşlılık, ihtiyarlık) sözüyle bağlantılı olan şeyḫ (=yaşlı, ihtiyar) kelimesinden gelmektedir. Arapça şeyḫūḫet sözü şeyḫūḫîyet veya şeyḫet şekilleriyle de biliniyor. Şeyḫ-ül İslâm Osmanlılar döneminde din işlerinden sorumlu en yüksek şahıstır. Şeyḫ-ül muharririn yazarlık mesleğinin önde gelenidir. Kürtçe şêḥ, Ermenice ve Romence şeh, Macarca seh, Bulgarca, Rusça ve Türkmence şeyh,  Arnavutça şeh, Sırpça šëh, Azerice seyḥ, Kazakça, Başkırtça, Tatarca şeyḥ, Özbekçe şëyḥ, Kırgızca şayık.