Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Seyit

31 Aralık 2022

     Efendi, erdemli, kerem sahibi, ileri gelen, önder, başkan, ulu kişi. Arapça seyyid (=efendi, önder) sözünden. Arapça siyādet (=seyitlik, efendilik) kelimesiyle bağlantılıdır.  Seyyid-i sâdât (<seyyidü’s-sâdât) ‘seyitler seyidi, baş seyit’ demektir. Aleviler tarafından peygamber ya da Hz. Ali soyundan gelenler için ifade edilmektedir. Hem anne hem de baba tarafından Hz. Ali soyundan olanlara bu unvan verilmiştir. Bu bağlamda peygamberin iki torunu olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e seyyidân (=seyitler) denilmiştir. Seyit sözcüğü Yakın Doğu’da birçok dile intikal etmiştir.