Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Seza

24 Kasım 2020

     Uygun, yaraşır, münasip, layık olan. Farsça sezā (=uygun, yaraşır) sözünden alınmıştır. Farsça seza, Farsça seziden (=yakışmak, uygun olmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Farsçada sezāyiden şekli de görülmektedir. Pehlevice sačitan, sačet sözleri sazed veya sežed şekline dönüşmüştür. Pehlevicede sačak biçimiyle de dile getirilmiş. Bunların da kökeninde Avestaca sač– köküyle ilişkili olarak Avestaca sačaite (=yakışır, yaraşır) sözü bulunmaktadır. Sezāî kelimesi tıpkı sezā gibi şahıs adı olarak da kullanılıyor. Sezāî, ‘uygun olan, yaraşan, yakışan’ gibi karşılıklar içermektedir. Kürtçe seza kelimesi de aynı karşılıkta dile getiriliyor. Farsça seza-vār (=uygun, yaraşır) ve seza-vārî (=uygunluk, yaraşırlık) sözleri Osmanlıcada da kullanılıyordu.