Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sezai

6 Mayıs 2021

     Uygunluk, yaraşırlık, liyakat. Farsça seza (=uygun, yaraşır) sözünden. Farsça seza ile Arapça son ekinden oluşmaktadır. Sezaî adı, ‘yaraşır olan, uygun olan; yaraşan, uyan’ olarak bilinmektedir. Türkçeye yerleşen Sezai ismi,  erkek şahıs adlarındandır. Bkz. Seza.