Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sezon

19 Şubat 2021

 

     Mevsim. Fransızca saison (sezon: ‘mevsim) sözünden alıntıdır. Fransızca saison kelimesi Latince sationis (=ekin ekme, ağaç dikme) ile bağlantılıdır. Latince satio (=ekim, ekme, tohum ekme) ve satus (=tohum ekme, ağaç yetiştirme; ürün, mahsul ekin) sözleriyle de ilişkilidir. Orta Çağ Fransızcasında seison veya saison şekilleri ‘uygun zaman, tarih, , doğru zaman’ diye biliniyordu. İngilizce season, Almanca der Saison; Bulgarca, Ukraynaca, Ermenice ve Romence sezon, Sırpça, Çekçe, Hırvatça ve Makedonca sezona, Arnavutça sezoni, Flemenkçe seizoen, Danca sæson, Kanadaca sisan ve Gürcücede sezoni sözleriyle ifade ediliyor. Akadca zūzā (=zaman zaman) ile münasebeti belirsizdir. Sumerce še (=arpa) ve Kürtçe ce (=arpa) sözleriyle bağlantılı olması mümkündür. Arpa ekim zamanı nedeniyle Batıdaki sezon sözünün se ön hecesi kök sözcük olabilir.