Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcak

25 Şubat 2022

     Yüksek ısı. Türkçe ısı (=sıcaklık) sözcüğüne -cak küçültme son eki eklenerek türetilmiştir. Isıcak sözündeki ‘ı’ ön harfi düşerek sıcak şeklini almıştır. Uygurca issik, Türkmence ıssı, Tatarca issi, Özbekçe issı, Kırgızca ısık, Kazakça ıstık, Başkırtça isi, Azerice isti.