Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sıfat

3 Mayıs 2024

     Bir kimsenin veya bir şeyin niteliği, sureti; bir kimsenin hukuki ve toplumsal yeri ve özelliği; yüz, kılık ve dış görünüş, suret, çehre; bir adın önüne gelerek onun niteliğini, niceliğini, yer ve sırasını belirleme: (güzel) bahçe, (beyaz) ev, (büyük) kitap gibi. Arapça ṣifat (=nitelik, suret, şekil) sözcüğünden. Aynı dildeki vaṣf (=nitelik) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Kürtçe sıfet, Arnavutça sifet, Ermenice sífet, Urduca sıfat, Yunanca seféttin, Sırpça sífat, Kazakça ve Türkmence sıpat, Kırgızca sapat, Başkırtça sifat, Tatarca sıyfat, Uygurca süpät, Özbekçe sifät.