Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Siga

19 Şubat 2021

     SİGA (I)     Susturma, suskunluğa zorlama. Eski Yunanca sigáo (=susmak, susturmak, sessizliğe çekmek, sessizliğe itmek) sözüyle ilişkili olarak Eski Yunanca siga (=sessiz, suskun), sige (=susma, sükût) sigázo (=susturmak, sesini kesmek) sözleri aynı kökten kaynaklanıyor. Yunus Emre’de de geçen siga sözünün dilbilgisinde ‘kip’ karşılığındaki Arapça siğa veya sıyga kelimesiyle ilişkili olmadığı görüşündeyim. Yukarıda belirttiğim Eski Yunanca siga sözüyle bağlantılı olmalıdır. Türkçede “sigaya çekmek” deyimiyle yerleşmiş. ‘Sorguya çekmek, susturmak, sessizliğini sağlamak’ diye anlaşılıyor. “Derviş Yunus bu sözü/ Eğri büğrü söyleme/ Seni sigaya çeker/ Bir Molla Kāsım gelir” (Yunus Emre).

     SİGA (II)     Gramerde kip, kalıp.  Arapça ṣīġa (=kip; kalıp) sözcüğünden.