Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığır

9 Haziran 2021

     Gevişgetirenlerden etinden, sütünden ve hizmetinden yararlanılan boynuzlu büyükbaş iri evcil hayvan. Orta Çağda Türkçede sıgır şekliyle biliniyordu. Kaşgarlı da sıgır kelimesini sözlüğüne almış. Aynı sözlükte manda için “suw sığırı” adı kullanılmış. Bir olasılıkla Türkçe sağmak’tan sağ-ır> sığır denilmiş olduğu sanılıyor. Ancak bu varsayımdan emin değilim. Türkmence sığır, Özbekçede siğir, Kazakça ve Tatarca sıyır, Uygurca siyir, Başkırtça hıyır ‘inek’ karşılığındadır. Sığır’a sığır diyenler Türkmenler ve Azerilerdir. Kürtçe siḥur (=bir kirpi çeşidi, oklu kirpi) sözüyle ilişkili olduğunu sanmıyorum.