Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sigorta

6 Mayıs 2021

     İlerde meydana gelebilecek tehlikeden doğacak zararların giderilmesinin önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında taahhüt edilmesi. Emeklilik sigortası, hayat sigortası, deprem sigortası, yangın sigortası gibi. Elektirikte devre kesiciye de sigorta deniliyor. Venedik İtalyancasından gelen sicurta (=emniyet, güvenlik) sözünden. İtalyanca sicuro veya sicurezza sözleri ‘emniyet, emniyetli’ karşılığındadır. İtalyanca sicuro sözü aynı zamanda ‘emin, kesin, güvenli’ diye anlaşılıyor. İtalyanca sicurta kelimesiyle birlikte assicurazione sözü de kullanılıyor. İtalyancadaki kelimeler Fransızca sécurité (=güvenlik) gibi Latinceden kaynaklanmıştır. Latince sēcuritās (=güvenlik, emniyet) ve sēcūrus (=kaygısız, sıkıntısız) sözleriyle bağlantılıdır. İngilizce secure (=güvenli) ve security (=güvenlik) sözleri de aynı kökenden gelmektedir.