Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şiir

26 Ağustos 2021

     Nazımlı ve kafiyeli söz. Arapça şi’r (=anlama; manzum söz, şiir) kelimesinden. Çoğulu eş’âr’dır. İbranice şirá sözü ‘şiir’ karşılığındadır. Şi’r sözünden şâir sözü türetilmiştir. Şâir’in çoğulu şuarâ’dır.