Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şiir

26 Ağustos 2021

     Nazımlı ve kafiyeli söz. Arapça şi’r (=anlama; manzum söz, şiir) kelimesinden. Çoğulu eş’âr’dır. İbranice şirá sözü ‘şiir’ karşılığındadır. Şi’r sözünden şâir sözü türetilmiştir. Şâir’in çoğulu şuarâ’dır.