Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şikeste

20 Mart 2021

     Kırık, kırılmış. Mecazen yenilmiş, yenik düşmüş, gücenmiş, kırgın, kederli. Farsça şikeste (=kırık) sözünden alınmıştır. Farsça şikesten (=kırmak) yükleminden türetilmiştir. Pehlevice škastan ve škan sözleri ‘kırmak’ demektir. Bu sözler Avestaca skand (=kırmak) sözüyle bağlantılıdır. Kürtçede şkandın (=kırmak) ve şkestî (=kırık) sözleri biliniyor. Tevfik Fikret’in “Rübâb-ı Şikeste” (=kırık saz) adlı kitabı bulunmaktadır. Osmanlıcaya da geçen Farsça kaynaklı sözler mevcuttur. Şikeste-dil (=gönlü kırık), şikeste beste (=kırık dökük), şikestezeban (dili kırık, peltek), şikeste-per (=kanadı kırık) sözleri bulunuyor.