Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sikke

24 Nisan 2023

  SİKKE (I)  Madeni para, akçe, para üzerine vurulan damga. 

  SİKKE (II)   Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir kazık.

  SİKKE (III)   Mevlevi dervişlerinin başlarına taktıkları tepesi düz ve yüksek keçe külah.

  Her üç karşılık da Arapça sikke (=madeni para, akçe, paraya basılan damga) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Süryanice sikka (=çivi; metal para) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı sözcük Aramice yoluyla Akadca sikattum (=çivi; tırnak) sözünden kaynaklanmıştır. İngilizce sicca (=madeni para) sözcüğü aynı köktendir. Osmanlıca sika amini ‘darphanede paraların ayar ve değerini kontrol eden kimse’dir.