Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Silah

7 Mart 2021

     Saldırı veya savunma maksadıyla kullanılan ateşli veya her türlü alet. Arapça silāḥ sözünden alınmıştır.  Arapça silāḥ kelimesinin Akadca mušalum (=silah, metal alet) sözüyle bağlantılı olduğunu sanıyorum. Arapça musellaḥ (=silahlı, silahlanmış) sözü de aynı kökten gelmektedir. Osmanlıcada da kullanılan Arapça musellemin (=vergiden affedilmiş acemi askerler) kelimesi de bunlarla ilişkilidir. Kur’an’da bugünkü içeriğiyle silah sözü kullanılmamış. Sadece metal veya demirden söz edilirken silāḥ’ın çoğul şekli (esliḥa) ifade edilmiş. Çünkü tüm evrensel dinlere göre yaratılana karşı kullanılan silah, Tanrı’ya (Allah’a) karşı kullanılmış sayılmaktadır. Okçuluk, Sumerlilere dek varıyor. Akadlılar ‘ok’ karşılığında šiltaḥum diyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki Akadca mušalum veya šiltaḥum sözleri bugünkü silah kelimesine yol açmıştır. Bugünkü ok kelimesi Sumerce gag (=ok) sözcüğünden dönüşmüş olmalıdır. Sumerliler ağaçtan yapılan okları ĝešgag adıyla belirtiyorlardı. Sumerce ĝeš sözcüğü ‘ağaç’ karşılığındaydı. ‘Silah’ karşılığında telaffuz edilen Kürtçe çak veya çek ve Süryanice çaka sözlerinin Sumerce gag (=ok) sözcüğünden dönüşmüş olduğu görüşündeyim. Bu bağlamda, Akadlılar ‘silah’a kakkum da diyorlardı. Sumerce gag, Akadca kakkum kelimeleri ‘silah’ karşılığındaki Süryanice çaka ve Kürtçe çak/çek sözlerine yol açmış olmalıdır.