Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Silahşor

14 Şubat 2024

     Silah kullanmada yetkin olan kimse, savaşçı. Arapça silāḥ (=öldürücü alet) ve Farsça şūr (<şûrîdèn: ‘ayaklanmak, isyan etmek, kargaşa çıkarmak’) sözcüklerinden türetilmiştir. Farsça şûr sözcüğü ‘ayaklanan, kargaşa çıkaran; coşku, heyecan, kavga, gürültü, patırtı’ gibi karşılıklar içermektedir. Aynı kökten Farsça şûrişkār (=kavgacı, kargaşa çıkaran), şûriş (=karışıklık, kargaşa, isyan, ayaklanma, başkaldırı) ve şûrānden (=kışkırtmak, ayaklandırmak, çıldırtmak) sözcükleri de kullanılıyor. Silahşor sözcüğü Halk arasında silahşör şekliyle de yaygın olarak telaffuz edilmektedir.