Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şilep

28 Aralık 2021

     Yük gemisi. Yük gemisi. Almanca schleppen (=sürüklemek, çekmek) yükleminden türetilen schlepp (şılep: ‘yük gemisi’) sözünden kaynaklanıyor. Aynı kökten türetilen Almanca Schleppe (=kuyruk), Schleppdampfer veya Schleppboot sözleri ‘römorkör’ karşılığındadır. Yunancaya da geçerek bu dilde slépi (=mavna, salapurya) diye bilinir. Akadca elippu (=gemi) sözüyle benzerliği dikkati çekmektedir. Yunanca slépi üzerinden Türkçeye geçtiği sanılıyor.