Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şıllık

6 Mayıs 2021

     Aşırı boyanmış ve süslenmiş kadın; mecazen sağlam duruşu olmayan veya yılışık kadın. Kürtçe şıl (=ıslak, nemli, kuru olmayan) sözcüğüne istinaden türetilen Kürtçe şilûḳ (=darmadağınık; mecazen davranışı yılışık olan) sözünden Türkçeye aktarılarak şıllık şeklinde telaffuz edilmiş olması olasıdır. Hasan Eren, R. Dankoff’a dayanarak Ermenice şil (=şaşı gözlü) sözüyle bağlantılı kılmıştır. Oysa Ermenicede de kullanılan şil sözcüğünün ‘kötü, değersiz, aşağılık, çirkin; sakat’ karşılığında Erzurum, Bitlis, Van dolaylarında dile getirildiği görülüyor. Adı geçen yörelerde şıllık sözü aynı karşılıkta söylenmektedir. Bununla birlikte, Anadolu’nun kimi yörelerinde şıllık sözü farklı karşılıklarda kullanılmaktadır. Söz gelimi, Antep havalisinde şıllık ‘sac üstünde pişirilen bir hamur tatlısı’nı belirtmektedir. Aynı söz, Adana’da ‘susamyağı’, Çanakkale’de ‘terlik’, Çorum’un Mecitözü ilçesinde ‘küçük horoz’ diye bilinmektedir.