Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim

30 Ağustos 2021

     Gümüş. Farsça sim (=gümüş) sözünden. ‘Tel’ karşılığında Kazakça ve Başkırtça sım, Kırgızca zım, Uygurca, Türkmence ve Özbekçe sim sözleri kullanılmaktadır. Kürtçede ‘gümüş’ karşılığında sim sözünün yanı sıra ziv kelimesi de kullanılıyor. Ziv şeklinin de sim’den dönüşmüş olduğu kanısındayım.