Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sima

9 Temmuz 2020

    Yüz, çehre, vizyon, insanın dış görünüşü. Akadca zimu (=çehre, yüz) sözünden kaynaklanmıştır. Arapçada sîmā (=alamet, nişan, çehre) şeklinde telaffuz ediliyor. Osmanlıca üzerinden Türkçeye intikal etmiş. Kürtçe ve bir kısım mücavir dillerde de sima diye biliniyor. Yunanca sima ‘işaret, sinyal; marka’ karşılığındadır. Sima ismi, bayan şahıs adı olarak da görülmektedir. Azericede sima, Özbekçede siyma şekliyle yer etmiştir.