Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şımarık

17 Nisan 2020

     Etrafına aldırmadan uygun sayılmayan davranışlarda bulunan kimse. İşmar sözünün bağlantılı olduğu şımar köküne -ık eki getirilerek oluşturulduğu görüşündeyim. Şımarık sözü şımaran kişiye işaret etmektedir. Şımarmak, şımartılmak, şımartmak ve şımarıklık sözleri aynı kökten türetilmiştir. İşmar sözünün kökeni için bkz. İşmar.