Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şımarmak

14 Kasım 2020

     Kendisine verilen değerden yüz bularak yersiz ve uygunsuz davranışlarda bulunmak. Ermenicede ‘baş, göz veya kaş hareketi etmek, göz kırpmak’ gibi karşılıklarda ifade edilen nşmar veya işmar kelimesinden dönüştüğü kanısındayım. Türkçede kullanılan şımarık, şımartmak, şımartılmak gibi sözlerdeki şımar kökünün Ermenice işmar sözünden dönüştüğü anlaşılmaktadır. Anadolu’da konuşulan Türkçe dışında Türkçeye yakın dillerde şımarmak veya şımar köklü diğer bir kısım sözler bulunmamaktadır.