Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şimşek

22 Haziran 2021

     Yıldırım. Osmanlı dönemi kaynaklarında süğşek olarak geçiyor. Öyle anlaşılıyor ki, süğşek sözü zamanla şimşek şekline dönüşmüştür. “Çünki süğşek görüne etraf-ı şark / Kim anın Tāzî dilince adı berk” (Melhame-i Şemsiyye, XIV-XV. yüzyıl, 81-1). Hasan Eren, süğ (=yıldız akmak, kaymak) sözcüğünün süv ve süy (=kaymak, akmak) şekillerinden kaynaklandığı görüşündedir. Buradan da süğşek (=şimşek) kelimesinin türetildiği görüşündedir. Eren’e göre süğşek sözü benzeşme yoluyla şimşek’e çevrilmiştir (TDES, s.387).