Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şimşir

14 Kasım 2020

     Boyu 1,5 metreye varan odunu sarımsı ve oldukça sert olan bir ağaç türü. Farsça şemşir sözünden aktarılmıştır. Farsça şimşir sözü, aynı karşılıkta kullanılmış olan Sumerce šim-šal ve Akadca šimšalû kelimelerinden dönüşmüştür. Pehlevicede šimšar şekliyle ifade edilmiştir. Osmanlı döneminde sarayda babası ölmüş olan şahzadelerin enterne edilmiş oldukları odaya şimşirlik deniliyordu. Kürtçede şimşir ağacına şimşad, bu ağaçtan üretilen tarak ve benzer ürünlere şimşir deniliyor. Şimşir sözü aynı zamanda Farsçada ‘kılıç’ karşılığında da biliniyor. Bu nedenle, Farsçada şimşir-zen (=kılıç vuran, kılıç çeken), şimşir-ger (=kılınççı/kılıççı) sözleri mevcuttur. “Vur Pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına/Gülbang-ı āsmānı tutan pîr aşkına” (Yahya Kemal Beyatlı). “Pençe-i Âlî’deki şemşîr” deyimi Hz. Ali’nin kılıcı olan zülfikara işaret etmektedir.