Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Simülasyon

2 Şubat 2021

     Benzetim. Fransızca simulation (=bir şeyin yapayını yapma, taslama) sözünden Türkçeye aktarılmış. Fransızca simulé (=yapmacık, uydurma) ve simuler (=taslamak) sözleriyle ilişkilidir. Fransızcadaki simulation, Latince simulāre (=öykünmek, taklit etmek, temsil etmek, benzerini yapmak, -gibi görünmek) sözüyle bağlantılıdır. Latince simul (=benzer biçimde), similis (=birbirine benzer), simulāns (=öykünen), similātor (=taklitçi, öykünmeci) simi/a, sim/ius veya simiolus (=maymun) sözcükleri aynı kökene dayanmaktadır. Bu sözlerin Eski Yunanca symmelis (=uyuşan, uzlaşan, benzeşen, bağdaşan) kelimesine dayandığı kanısındayım.

     İtalyanca simulazione, İngilizce simulation, Almanca Simulation, İspanyolca simulacion, Portekizce simulação, Romence simulare, Rusça simulyatsiya, Kürtçe simulasyon.