Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sincap

22 Kasım 2020

     Ağaçlarda yaşayan uzun kuyruklu, küçük bir hayvan. Farsça sincāb (=Pontus faresi, gri sincap) sözcüğünden aktarılmıştır. Farsçada zincab şekli de telaffuz edilmektedir. Tacikçe sancob, İbranice sinai veya sinim, Arapça sincabÇince sōng shŭ ve Birmanca shŭ sözleri de ‘sincap’ karşılığındadır. Orta Çağda Türkler ‘sincab’a teyen demişler. Bugün Azerice sincab sözcüğü dışında Kazakça, Uygurca, Tatarca ve Başkırtçada tiyin (=sincap) sözcüğü telaffuz ediliyor. Sincap karşılığında Türkçede değin veya teğin denilmiştir. Günümüzde Farsça kökenli sincap (<Farsça sincab) adı Türkçe değin/teğin‘in yerini almıştır. Buna karşılık, Kürtçede ‘sincap’a sımborek denilmektedir.