Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şinik

17 Kasım 2020

     Tahıl ölçüsü. Kimi yörelerde yerel ağızlarda kullanılan şinik sözünün Eski Yunanca ḥoiniz (=buğday ölçüsü) sözüyle ilişkili olduğu görüşü Meyer ve Mikloisch tarafından öne sürülmüştür. Acaryan bu görüşe karşı çıkarak şinik kelimesinin Ermenicede kullanıldığına işaret etmektedir. Ancak, Erken Ermenicede görülmeyen şinik kelimesinin 13.yüzyılda Vardan’ın derleyip kaleme aldığı atasözlerinde geçtiği belirtilmektedir. Yukarı Fırat bölgesi Kürtçesinde de şinik sözü aynı karşılıkta ifade edilmektedir. Eski Yunanca ḥoiniz veya ḥoiniks sözü Rumlarca soiniki şekliyle kullanılmış. Oysa Eski Uygurcada karşılaştığım şing (=litre) kelimesinin Çince chéng (=tartı, terazi) kelimesinden intikal ettiği anlaşılmaktadır. Şinik kelimesinin Eski Uygurca ve Çincedeki bu sözlerle bağlantılı olması mümkündür. Kâtip Çelebi de şinik sözünü tahıl ölçüsü karşılığında kullanmıştır.