Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinir

19 Haziran 2020

     Sinir sisteminin merkezi ile vücudun diğer yerleri arasında bağlantı kuran organ. Sumercede sa sözü ‘sinir’i ifade ediyordu. Zendce snāvar sözünden kaynaklanmıştır. Eski Almancada snour, Süryanicede sön ve Orta Çağda Türkçede sinğir şeklinde kullanılır. Farsçada mevcut olan ashab (=sinir) sözü Arapçadan alınmadır. Farsçada çok önceleri sinir kelimesinin kullanılmış olduğunu sanıyorum. Farsçada rek (=sinir) kelimesi de bulunuyor. Macarca in, Yakutçada inir (=sinir) sözü kullanılmaktadır. Zendce snāvar sözünde, baştaki s harfi düşerek Batı Dillerinde yer almıştır. Yunanca neuron, İtalyanca nervo veya nerbo, İspanyolca nervio, Latincede nervul veya nervus; Rusça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca nerv ve Azerice sinir sözleri telaffuz ediliyor. Kürtçe sınir veya sinir sözleri de diğer bir kısım kelimelerle birlikte dile getiriliyor.