Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sinir

19 Haziran 2020

     Sinir sisteminin merkezi ile vücudun diğer yerleri arasında bağlantı kuran organ. Sumercede sa sözü ‘sinir’i ifade ediyor. Sinir sözcüğü Zendce snāvar sözcüğünden kaynaklanmıştır. Orta Çağ Almancasında snour, aynı çağdaki Türkçede sinğir ve Süryanicede sön şeklinde kullanılmıştır. Farsçada mevcut olan ashab (=sinir) sözü Arapçadan alınmadır. Aynı dilde hem sinir hem de rek (=sinir) sözcüğüyle de karşılaşılmıştır. Aynı karşılıkta Macarcada in, Yakutçada inir  denilmektedir. Zendce snāvar sözünde, baştaki s harfi düşerek ve dönüşerek Batı Dillerinde yer almıştır. Yunanca neuron, İtalyanca nervo veya nerbo, İspanyolca nervio, Latincede nervul veya nervus; Rusça, Kırgızca, Türkmence, Uygurca nerv ve Azerice sinir sözleri telaffuz ediliyor. Kürtçe sınir veya sinir, Ermenice ve Yunanca sinir sözcükleri de diğer bir kısım sözcüklerle birlikte birlikte dile getiriliyor.