Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sinyal

12 Aralık 2021

     İşaret, çevir sesi. Fransızca signal (sinyal: ‘işaret, belirti; trafik ışığı) sözünden. Fransızca signaler (=işaret etmek, belirtmek) yüklemiyle bağlantılıdır. XIV. yüzyılda Fransızcada signal sözü ‘görünür işaret, gösterge’ demekti. Orta Çağ Latincesinde signale (=işaret, damga, mühür) sözü kullanılıyordu. Geç Latincede signalis (=bir sinyal) kelimesi de ifade ediliyordu. Bu sözler Latince signum (=işareti belirti, im, nişan) sözüne dayanmaktadır. Latince signare (=işaretlemek) yüklemi de aynı köktendir. Sign kök sözcüğü ‘işaret’i belirtmektedir. İngilizce, İsveççe ve Rusça signal, Almanca Signal, İtalyanca segnale.