Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Siper

4 Temmuz 2020

     Korunmak veya gizlenmek için arkasına sığınılan şey, korunak. Şapkanın ön tarafına da siper denilmektedir. Pehlevice ve Partça siper (=korunak, engel) sözüyle bağlantılıdır. Farsça ve Kürtçede siper sözü telaffuz ediliyor. Sanskritçe sphara (=kalkan, koruyucu, önleyici) sözü Batı Dillerine de yansımıştır: atmosfer, hidrosfer sözlerindeki –sfer son ekinin siper ve sphara kelimelerine dayandığı anlaşılmaktadır.