Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şipşak

6 Mayıs 2021

     Birden, ansızın, aniden, hemencecik, derhal, çabucak.  Kürtçe şıp (=damla sesi; aniden, ansızın) sözcüğü Türkçede de dile getiriliyor. Aynı dilde şılp sözü de ‘damla’ demektir. Kürt Dilinde ‘ı’ harflerinin ‘i’ şeklinde değiştirilmesi maskaralığından dolayı sözüm ona Kürtçe sözlüklerde şip olarak yazılmıştır. Doğal ses taklidine dayanan bir kelimedir. Bu bağlamda Türkçede şıpıdık (=ev terliği), şıppadak (=ansızın, aniden, birden) ve şıpsevdi (=görür görmez beğenen) sözleri telaffuz ediliyor. Şipşak sözünde şip ön eki şıp’tan dönüşmüştür.  Şak son eki de doğal sese istinaden ‘ansızın oluş’a işaret etmektedir. Kürtçede şeḳ sözcüğüyle belirtilmiştir. Kürtçe şeḳ (=darbe, ani vuruş, tokat) sözcüğü Türkçede şak şekline bürünmüştür. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde “zap zap” tekerlemesi ‘çabuk, çabuk yürümede çıkan ses’ olarak karşılanmıştır.