Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

29 Aralık 2020

     Yan yana, ard arda olan şeyler veya kimselerin durumu, dizi, saff; belirli bir düzene ve niteliğe göre diziliş. Yunanca seirá (=sıra, dizi) sözünden aktarılmıştır. Yunanca seirá, Eski Yunanca seirá (=zincir, kordon) sözüne dayanmaktadır. Türkçedeki sıra kelimesinin “Eski Türkçe”den geldiği yönündeki görüşler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkçe Orta Çağda şekillenen bir dil olmak itibariyle daha eskisine dair bugüne kadar herhangi bir yazılı belge bulunamadı. Bu açıdan, “Eski Türkçe”den örneklemeler yapmak doğru olmasa gerektir. Latince seri/ēs (=sıra, dizi, seri) sözünün de Eski Yunanca seirá kelimesiyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Kürtçede sıre veya sıra şekliyle ifade ediliyor. Yunanca kökenli olan sıra kelimesinin Türkçede yerleşmesiyle birlikte, bu kelimeye dayanılarak sıralanmak, sıralamak, sıradağ/lar, sıra olmak, sırasıyla, sırayla, sırasını bilmek, sıralama, sırası gelince, sırası geçti, sıra dışı ve benzer sözler türetilmiş ve günlük dilde yoğun olarak telaffuz edilmiştir.