Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sıracalı

9 Mart 2024

     Hastalıklı, bakımsız, güçsüz, dertli, sıracası olan. Sivas, Niğde, Afyon başta olmak üzere Anadolu’nun birçok yöresinde bu sözcük kullanılıyor. Türkçede bilinen sıraca (=boğazda birtakım yaralar çıkmasıyla beliren bir hastalık, bir çeşit tüberküloz) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Farsça sirāce (=bir tür at hastalığı) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapçada sirāce (=bir çeşit tüberküloz) biçimiyle yerleşmiştir. Bu hastalığa Osmanlıca dā’ül-hanāzîr denilmiştir. Burhân-ı Katı sözlüğünde sıraca sözcüğü Farsça sirāce (=dört ayaklı hayvanların ayaklarında zuhur eden hastalık) şekliyle belirtilmiştir. Sıraca hastalığı Fransızcada scrofule, İngilizcede scrofula ve Almancada Skrofulose sözcükleriyle ifade ediliyor.